FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Disclaimer

Deze internet pagina's zijn opgezet met als doel actuele, algemene informatie te verstrekken over LD Systems aan patiënten en hulpverleners. Deze pagina's zijn NIET opgezet om te voorzien in specifieke medische informatie. Wanneer u vermoedt dat u een medische aandoening heeft, neemt u dan contact op met uw behandelend arts. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

De links genoemd op deze website zijn externe links naar informatiebronnen die door anderen dan LD Systems worden beheerd en waarover het LD Systems geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt het LD Systems dan ook geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

U kunt vragen stellen aan een deskundige van LD Systems. Uw vraag wordt beantwoord door een deskundige of eventueel doorgespeeld aan een medisch specialist. Zodra we een antwoord voor u hebben, zullen we u dat laten weten. Indien Uw vragen een algemeen karakter heeft en/of door de website redactie zinvol wordt geacht, gaan wij ervan uit dat u ermee instemt dat wij uw vragen en het bijbehorende antwoord opnemen in onze rubriek Veel gestelde vragen. LD Systems houdt zich het recht voor om uw vragen ingekort weer te geven. Een en ander zal natuurlijk volledig anoniem gebeuren en in neutrale termen worden omschreven. Op die manier werkt u ook mee aan de verdere voorlichting en informatieverstrekking rondom lymfologische aandoeningen in het algemeen en lymfoedeem in het bijzonder. Indien u bezwaren tegen deze werkwijze heeft, dan vernemen we dat graag van u, zodat van eventuele plaatsing wordt afgezien.

LD Systems is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs hebben besteed aan de samenstelling van deze website, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan LD Systems dan ook aansprakelijkheid daarvoor aanvaarden.

Home        |        LD Systems        |        Producten       |         FAQ       |         Links        |         Contact        |        Inloggen

Cyclo-drain® is een geregistreerd merk van LD Systems. Neem voor meer informatie contact met ons op. Disclaimer